Regulamin

Regulamin sprzedaży

www.kursy.annagrabowska.com

Cześć!

Cieszę się, że chcesz poznać zasady działania sklepu. Poniżej znajduje się regulamin, który określa wszystkie niezbędne zasady jego funkcjonowania. Znajdziesz w nim postanowienia dotyczące wymagań technicznych, dokonywania zamówień, dostaw, reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Nie wszystko dało się uprościć i napisać „po ludzku” (tak mówią moi prawnicy), więc w razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”), określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego znajdującego się pod adresem strony internetowej www.kursy.annagrabowska.com (dalej „Sklep”). Sklep należy do Anny Grabowskiej – Krupa. Dane firmowe:

NIP: 542 280 41 89

Adres korespondencyjny:  ul. Andrukiewicza 4 m 64, 15-204 Białystok

adres e-mail: kontakt@annakrupa.com.

Sklep zajmuje się sprzedażą treści cyfrowych, które mają wspierać Twój biznes. Znajdziesz w nim kursy on-line i inne produkty elektroniczne, a także usługi oferowane online (dalej: produkty). Za pośrednictwem sklepu sprzedaję również produkty fizyczne i bilety na warsztaty stacjonarne (dalej: produkty).

 1. Regulamin nie obejmuje usług polegających na stworzeniu strony internetowej i konsultacji dotyczących wsparcia technicznego – w tym zakresie zawieramy odrębną umowę.
 2. Ponieważ zależy mi na wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług i udanej współpracy z Tobą, zachęcam Cię do kontaktu ze mną pod adresem e-mail: kontakt@annakrupa.com.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz kupionych w nim produktów konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon), zaktualizowanej przeglądarki internetowej, a także aktywnego konta e-mail. Tylko tyle!
 4. Część usług może być świadczona przy pomocy portalu www.facebook.com (np. w zakresie zamkniętych grup wsparcia). W niektórych przypadkach (wyraźnie wskazanych w opisie produktu/usługi) do korzystania z usługi może być konieczne posiadanie konta na tym portalu.
 5. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w ust. 4 i 5, nie będziesz mogła w pełni korzystać z oferowanych przeze mnie produktów, na co wyrażasz zgodę akceptując Regulamin.
 6. Nie możesz dokonać zakupów sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 7. Podczas korzystania ze sklepu oraz oferowanych w nim produktów zabronione jest zamieszczanie/ rozsyłanie przez Kupującego treści bezprawnych, w szczególności przy pomocy zamieszczonych w sklepie formularzy.
 8. Jeżeli sklep działa nieprawidłowo lub z przerwami, poinformuj mnie o tym na adres: kontakt@annakrupa.com.

 

§ 2

 Zakres Usług

 

 1. Za pośrednictwem sklepu oraz strony internetowej świadczę na Twoją rzecz usługi elektroniczne, polegające na złożeniu zamówienia w sklepie, założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie (posiadanie konta nie jest konieczne do dokonania zakupów), a także, jeżeli wyrazisz na to zgodę, przesyłania newslettera (wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami o nowościach i promocjach w sklepie oraz organizowanych przeze mnie wydarzeniach).
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są bezpłatne. Pamiętaj jednak, że zawarta przez nas umowa sprzedaży lub umowa o dostarczanie treści cyfrowych są odpłatne, tzn. będziesz musiała zapłacić za nie cenę wskazaną w sklepie.
 3. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów i usług online, wobec czego zawierana między nami umowa ma charakter umowy o dostarczenie treści cyfrowych, za wyjątkiem zakupu biletów na warsztaty stacjonarne i produktów fizycznych, która ma charakter umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli kupisz w sklepie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

§3

 Zobowiązania Stron

 

 1. Kupując oferowane za pośrednictwem Sklepu produkty, masz pewność, że dostarczę Ci je terminowo.
 2. Akceptując ten Regulamin, zobowiązujesz się do terminowego uiszczenia ceny za produkt, zgodnie z wybranym przy zakupie produktu harmonogramem płatności.
 3. Informuję Cię, że jako właściciel Sklepu mam prawo do zakończenia jego działalności w dowolnym momencie. Jeżeli kiedykolwiek podejmę taką decyzję, nie chcę, żebyś czuła się zaskoczona – zobowiązuję się podać taką informację do Twojej wiadomości co najmniej miesiąc przed planowanym zakończeniem.

 

§4

 Zakup produktów i usług, cena i sposób zapłaty

 

 1. Jeżeli zdecydowałaś się zakupić produkt znajdujący się na mojej stronie internetowej możesz złożyć zamówienie poprzez zaznaczenie opcji „Kup teraz”, po czym zostaniesz przekierowana na bramkę płatności PayPal celem zapłaty – finalizacji zamówienia.
 2. Chcąc złożyć zamówienie, wybierz interesujący Cię produkt zaznaczając opcję “dodaj do koszyka”. Następnie możesz kontynuować zakupy lub przejść do złożenia zamówienia zaznaczając opcję “przejdź do kasy”. Następnie wypełnij formularz „Dane płatności” prawdziwymi danymi wskazanymi w formularzu oraz zaznacz odpowiedni dla Ciebie sposób płatności poprzez zaznaczenie opcji “Przelew bankowy” lub “PayPal”. W celu wykonania płatności zaznacz opcję “Kupuję i płacę”.
 3. Po wypełnieniu instrukcji przedstawionej w ust. 2 w celu finalizacji zamówienia, zostaniesz przekierowana na stronę internetową celem wykonania płatności, zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem płatności.
 4. Możesz złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient (posiadający w sklepie konto) lub jako gość.
 5. W formularzu zamówienia musisz podać prawdziwe dane osobowe. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosisz odpowiedzialność. Jeżeli będę miała wątpliwości co do prawdziwości Twoich danych osobowych, zastrzegam sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Zostaniesz o tym poinformowana, o ile w formularzu przekazałaś mi dane kontaktowe. Pamiętaj, że nie mam obowiązku weryfikacji Twoich danych osobowych, a akceptując regulamin oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są prawdziwe.
 6. Płatność ceny za produkt następuje według wariantu wybranego przez Ciebie podczas zakupu:– przelewem bankowym,
  – z wykorzystaniem systemu PayPal,
  – z wykorzystaniem systemu Tpay.
 7. Płatności elektroniczne PayPal obsługiwane są przez: www.paypal.pl
 8. Płatności elektroniczne Tpay obsługiwane są przez: https://tpay.com/zintegrowana-bramka
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, co wymaga potwierdzenia poprzez zaznaczenie przez Ciebie opcji „zapoznałam się z Regulaminem”.
 10. W zakresie niektórych, wybranych przeze mnie, produktów możliwa będzie płatność podzielona na raty. W takiej sytuacji szczegółowy sposób płatności ceny zostanie opisany w ofercie dotyczącej produktu.
 11. Z chwilą skutecznej realizacji płatności (uiszczenia przez Ciebie ceny za zamówiony produkt), umowa zostaje zawarta. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie Ci przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 12. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość – dostęp do zakupionych przez Ciebie produktów jest co do zasady nieograniczony w czasie. Mogę podjąć decyzję o ograniczeniu czasowym dostępu do niektórych produktów, w szczególności treści w kursach on-line. Informacja o ograniczeniu czasowym dostępu będzie znajdowała się każdorazowo w opisie na stronie Sklepu.

 

§5

Kursy on-line

 

 1. Zamówienie na kurs on-line realizuję poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu zamówienia wiadomości z instrukcją uzyskania dostępu do kursu.
 2. Kursy on-line obsługiwane są przez dedykowaną platformę kursową, na której utworzone zostanie przypisane Ci konto, umożliwiające dostęp do kursu.
 3. Kurs on-line uważa się za dostarczony w całości z chwilą, w której pierwszy raz zalogujesz się do swojego konta w ramach platformy kursowej.
 4. Zastrzegam możliwość zablokowania dostępu do kursu, jeżeli będziesz korzystała z platformy kursowej w sposób bezprawny (rozpowszechniała jego treść bez mojej zgody lub naruszała prawa bądź dobra osobiste innych uczestniczek kursu bądź osób trzecich).

 

§6

Produkty elektroniczne

 1. Zamówienia obejmujące produkty elektroniczne (e-book, pliki do druku iitp.) realizuję, przesyłając Ci na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, wiadomość z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, produkty elektroniczne uważa się za dostarczone w całości.

 

§7

Warsztaty stacjonarne

Realizacja zamówienia dotyczącego wstępu na warsztaty stacjonarne odbywa się poprzez dostarczenie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia potwierdzenia możliwości udziału w warsztatach.

 

§8

Prawa własności intelektualnej

 

 1.  Wszelkie treści dostępne na stronie internetowej oraz w sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlegają ochronie prawnej. Ich twórcą jestem ja – Anna Grabowska – Krupa i przysługują mi do nich prawa autorskie.
 2. Dalsze rozpowszechnianie treści produktów znajdujących się w sklepie bez mojej zgody stanowi naruszenie przysługujących mi praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Możesz korzystać z produktów w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 

§9

 Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i dokonałaś zakupu w Sklepie w związku z prowadzeniem tej działalności, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ nie jesteś konsumentem. Możesz natomiast korzystać z prawa odstąpienia przysługującego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie (umowa zawarta na odległość) jako Konsument, masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:

– objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, tj. odebrania paczki bądź biletu (w przypadku umowy sprzedaży)

– zawarcia umowy, tj. dokonania skutecznej płatności (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (kursy online, e-booki, pliki do druku itd.), jeżeli dostarczyłam Ci treści za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Taka sytuacja następuje, kiedy dostarczam Ci treści w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym regulaminem. Zostaniesz przeze mnie poinformowana o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na warsztaty (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 3. Bilety podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania przeze mnie warsztatów.
 4. Bilety imienne nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.
 5. Aby odstąpić od umowy, musisz mnie poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 6. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktów fizycznych. Powinnaś je zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Dokonane przez Ciebie płatności zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o odstąpieniu przez Ciebie od umowy. Zwrot obejmuje najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli go pokryłaś). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie.
 8. Mogę wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania.

 

§10

 Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 

 1. Mam obowiązek dostarczyć Ci produkty i treści cyfrowe wolne o wad. Jestem odpowiedzialna względem Ciebie, jeżeli produkt bądź treść cyfrowa ma wadę (fizyczną lub prawną).
 2. Możesz składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu, treści cyfrowej lub przebiegu składania zamówienia.
 3. Reklamacja winna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: kontakt@annakrupa.com.
 4. Dla ułatwienia przebiegu postępowania reklamacyjnego Twoje pismo powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, wezwę Cię do jej uzupełnienia. Jeżeli nie uzupełnisz reklamacji – pozostawię ją bez rozpoznania.
 5. Jeżeli Twoja reklamacja będzie kompletna, ustosunkuję się do niej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na nasz adres wskazany powyżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuję Cię w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

 

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Jestem zwolenniczką polubownego rozwiązywania sporów, więc w przypadku powstania między nami sporu, wyrażam zgodę na w postępowanie mediacyjne, którego szczegóły określimy wspólnie.
 2. Jeżeli dokonujesz zakupów jako Konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, przysługuje Ci prawo do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej przez nas umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia między nami sporu,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 6. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz poszukać odpowiednich informacji na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami przez niezależnego mediatora online.

 

§12

 Ochrona danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, komunikacji między nami, przekazywania, informacji o mojej działalności oraz wypełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych.
 2. Zapewniam, że jako właściciel Sklepu podejmuję wszelkie środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://annagrabowska.com/polityka-prywatnosci

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Zawierana przez nas umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę mojej działalności. Jeżeli dokonujesz zakupów w sklepie jako Konsument, właściwość Sądu określa się na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronie internetowej www.annagrabowska.com. Powyższe nie dotyczy umów zawartych przed dokonaniem takich zmian.
 3. Prawo nieustannie się zmienia, w związku z czym zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jednak Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2020 roku.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf na stronie internetowej – www.annagrabowska.com

Copyright © 2020 annagrabowska.com.